آناتومی عضله سرشانه - فروشگاه آنلاین بدنسازی و کراسفیت

آناتومی عضله سرشانه

آناتومی عضله سرشانه

آناتومی عضله سرشانه

آناتومی عضله سرشانه یا در اصطلاح علمی گروه عضلانی دلتوئید شامل سه بخش دلتوئید قدامی, دلتوئید میانی و دلتوئید خلفی است. کمپارتمان قدامی دلتوئید از نیمه خارجی ترقوه منشا می‌گیرد و به برجستگی دلتوئید در ناحیه فوقانی خارجی بازو اتصال دارد.

آناتومی عضله سرشانه

طبق صحبت‌های ارائه شده در بخش خط کشش دلتوئید هم با توجه به اتصال وسیع و پهن در ناحیه ترقوه و کتف و اتصال موضعی در ناحیه بازو دارای سه کمپارتمان است و هر کمپارتمان می‌تواند عمل متفاوتی در استخوان بازو انجام دهد. همانطور که در تصویر ۱۲ ملاحظه می‌کنید. دلتوئید قدامی دارای حط کشش مایل در جلوی مفصل شانه. دلتوئید میانی دارای خط کشش عمودی در خارج مفصل شانه و دلتوئید خلفی دارای حط کشش مایل در پشت مفصل شانه است.

آناتومی عضله سرشانه دلتویید

هرچند در مطالعات تشریحی آناتومی عضله سرشانه عضله دلتوئید در قالب هفت کمپارتمان در نظر گرفته می‌شود. (ساکوما و همکاران ۲۰۱۱ ) ولی با توجه به شباهت عملکرد دو بخش اول (قدامی) و سه بخش آخر (خلفی)؛ این بخش‌ها هرکدام در قالب دلتوئید قدامی و خلفی در نظر گرفته می‌شوند. با توجه به تصوير  A1 و A2 کمپارتمان قدامی M11 کمپارتمان میانی, P2 و P3 کمپارتمان خلفی و A3 و P1 کمپارتمان‌های بینابینی هستند که هم به بخش میانی و هم به بخش‌های قدامی و خلفی کمک می کنند.

آناتومی عضله سرشانه دلتویید بدنسازی

پس منظور از کمپارتمان قدامی دلتوئید بخش‌های A1, A2 و تا حدودی A3 منظور از کمپارتمان میانی, M1 ،A3 و تا حدودی P1 و منظور از کمپارتمان خلفی p2, p1 و p3 خواiد بود. همانطور که در تصویر مشاهده می‌شود. سه کمپارتمان دلتوئید دارای سه خط کشش متفاوت هستند که در این تصویر از نمای پهلوبه نمایش درآمده است. از اين رو هرکدام از این سه کمپارتمان عمل متفاوتی به صورت مایل به خارج و جلو بالا می‌آورد.

 

0
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.